વર્તમાનમાં જીવો અને સફળતાને વરો

સફળતા સૌને ગમે છે. સૌ કોઈ સફળ થવા માંગે છે, પણ સફળ થવા માટે વર્તમાનમાં જીવવું અને મળેલ જીવનને માણવું જરૂરી છે એ વાત કોઈ

સુખ, સમૃદ્ધિ અને સફળતાના માપદંડ શું?

સુખ-દૂ:ખ, અમીરી-ગરીબી અને સફળતા-નિષ્ફળતા…. આ છ શબ્દો જાણે-અજાણે આપણે કેટલીયે વાર ઉપયોગમાં લેતા હોઈશું. પણ આ છ શબ્દોના અર્થ કે માપદંડ શું? આપણાં સમાજમાં આ

પ્રામાણિક્તા આઘરી વાત નથી..!

પ્રામાણિક્તા એ સત્યનું બીજું નામ છે. સત્ય અને પ્રામાણિક્તા બેય એકબીજાના સમાનાર્થી છે. હાલના સમયમાં જો સૌથી ઓછી કોઈ વસ્તુ જોવા મળતી હોય તો એ

ચાલો સકારાત્મક્તાને સાદ આપીએ…

ખરેખર આપણે કેટલું ખોટું કરીએ છીએ, કદાચ એટલે જ આપણી સાથે ખોટું જ વધારે થાય છે. આપણે જરૂર છે સકારાત્મક્તા ફેલાવવાની અને ફેલાવીએ છીએ નકારાત્મક્તા…

જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં જ પ્રભુતા

સ્વચ્છતા પર તો આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજી પણ ભાર આપતા હતા. “જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં જ પ્રભુતા” આ કહેવતને બે રીતે મુલવી શકાય છે. ૧) જ્યાં

કર્મયોગ એટલે ઉત્તમ યોગ…

કર્મ કોને કહેવાય? મારા મતે કર્મ એ જ ધર્મ, અને ધર્મ એ જ કર્મ… આપણાં ખભે મુકાયેલ જવાબદારીઓનું નિષ્ઠાપૂર્વક નિર્વાહન એટલે કર્મ અને એ જ

1 2 3 4 5 6 8