પર્સનાલિટી એટલે શું?

ઘણીવાર લોકોને બોલતા જોયા છે. “બાપુ પર્સનાલિટી તો પડવી જ જોઈએ. ઈજ્જતનો સવાલ છે” પણ આ પર્સનાલિટી એટલે શું? એને ડેવલપ કેવી રીતે કરાય? આમ

સ્વને ખુશ રાખવાની ચાવી

તમે નાના બાળકોને જોયાં છે? એ હંમેશાં ખુશ અને આનંદમાં રહે છે. એમને દુઃખી કરવા અથવા ગુસ્સે કરવા ખુબ જ અઘરા છે. જ્યારે મોટી ઉંમરના

સફળતા – એક કળા…

હું ક્યારેય હારતો નથી. અથવા હું જીતીશ… અથવા હું હંમેશા જીતુ જ છું. આ એક પહેલું પગથિયું છે સફળતા તરફ અગ્રેસર થવાનું. હંમેશા સકારાત્મક રહો.

મૌનનું મહત્વ

સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક છે. “મૌનમ્ સર્વાર્થ સાધનમ્”. એટલે કે મૌન એ સૌથી શ્રેષ્ઠ સાધના છે. ખરેખર, મૌન એ ખુબ જ મોટી અને અઘરી સાધના છે. એનું મહત્વ

સકારાત્મક અભિગમ

સકારાત્મક રહો… ખુશ રહો…. સ્વસ્થ રહો… એ જ સુખી અને આનંદમય જીવનનો મૂળ મંત્ર… ઘણીવાર બધા મને પૂછે, “તને ક્યારેય ગુસ્સો નથી આવતો?” તો હું

1 5 6 7